top of page
  • Writer's pictureMeyzi Hezkia

בלוג #6 - מחלקת קורונה - בצעדים פשוטים

תכנית "מגן אבות ואימהות" של פרופ' רוני גמזו, אפריל 2020.התאמת מחלקה בבית אבות במרכז למחלקת קורונה באישור משרד הבריאות.

תכנון : פרי-הולנדר אדריכלים.

 

לפני כמעט שנה פרצה לחיינו מגפת הקורונה ומאז לא מפסיק לרדת מהכותרות. כשהגל הראשון היה בעיצומו מונה פרופ' רוני גמזו, מנהל ביה"ח איכילוב , לנסח תכנית למאבק ושמירה על בני הגיל השלישי בישראל.

התכנית לוקחת בחשבון ומפרטת עקרונות "ברזל" לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה והקטנת התחלואה במוסדות בהם גרים ומאושפזים בני הגיל השלישי.

כחלק מהמהערך החדש להתמודדות זו , פרק א' - בינוי בנוגע להערכות לאשפוז/וטיפול תוך אבחנה בין 2 סוגים: תשתית לבידוד טיפתי ותשתית לבידוד אווירני.

במתודולוגיית העבודה לוקחים בחשבון כי ניתן להקים מחלקות קורונה לטיפול בחולים וכמו כן ניתן לקבל ממשרד הבריאות הנחיות לתכנון להתאמת מתחם (מחלקה/אגף) ייעודי לאשפוז/טיפול בחולי COVID-19 בהדבקה טיפתית..

 
נספח 4 - הנחיות תכנון להתאמת מתחם (מחלקה/אגף) ייעודי לאשפוז/טיפול בחולי COVID 19 בהדבקה טיפתית - מתחם מופרד פיזית עם הגדרה ברורה של אזורים לפי צבעים ורמות שונות של סטריליות.
 

נספח 4 מגדיר כי מחלקות יכולות לקבל אישור להסבה ל"מחלקת קורונה" תוך עמידה בתנאים של משרד הבריאות, ובכך לזכות במכרז ולקבל את תו התקן למחלקה כזו.

לצורך כך יש הנחיות המתארות פרוגרמת בטיחות של המבנה, חלוקה לאזורים לפי צבעים ורמות שונות של סטריליות (כפי שקיים בחדרי ניתוח), אמצעים להפרדה פיזית ממחלקות אחרות, תכנון של תנועת החולים והצוות במתחם,

 
חלוקה לאזורים אזור טיפול קורונה (צהוב) בו שוהים ומקבלים טיפול הדיירים, אזור סטרילי (ירוק) בו שוהה הצוות המטפל וציוד נקי, ואזור ליציאה מהמחלקה (כתום) אין אישור למעבר חולים.
 מגן אבות ואימהות - תכנית לאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי

35 views0 comments

Comments


bottom of page