top of page
  • Writer's pictureMeyzi Hezkia

בלוג #7 - מי יהיו הראשונים להתחסן

מוסדות "מגן אבות ואימהות" יהיו בין הראשונים לקבלת החיסון לקורונה - אך בסוף התור

מבצע "לתת כתף" החל היום

 

כיום קיימים במדינת ישראל כ-1,400 נקודות קצה שמהוות בית לאוכלוסיית הקשישים, כאשר כ-400 מתוכם מוסדות "מגן אבות ואמהות" כחלק מהתכנית למאבק ושמירה על בני הגיל השלישי בישראל.

היום, יום ראשון 20.12.2020 יחל השלב הראשון במבצע החיסונים, כאשר חיסונים יועברו בהדרגה אל קופות החולים ובתי החולים.

בשלב א' יחוסנו סגלים רפואיים בסדר המפורט:

1. בתי חולים, קופות חולים,

2. מרפאות פרטיות ומרפאות רופאי שיניים,

3. בתי חולים גריאטריים ופסיכיאטריים,

4. סטודנטים לסיעוד ורפואה בסבבים קליניים,

5. מד"א וארגוני הצלה,

6. מוסדות מגן אבות ואמהות ומוסדות רווחה לחוסים ומטפליהם.

אנחנו מברכים על החלטת הממשלה ומשרד הבריאות לכלול את המוסדות הגריאטרים בין ראשוני מקבלי החיסונים, יחד עם זאת, אין סיבה שלא לאפשר להיות הראשונים מבין המפורטים בשלב זה.

 

בעדיפות ראשונה:

סגלים רפואיים - בתי חולים, קופות חולים ומרפאות פרטיות; בתי חולים גריאטריים ופסיכיאטריים; סטודנטים לסיעוד ורפואה בסבבים קליניים ומד"א וארגוני הצלה נוספים.

מוסדות "מגן אבות" ומוסדות רווחה לחוסים ומטפליהם.

בני 60 ומעלה - בחסות קופות החולים. המסמך מציין כי במסגרת החיסון בקופות יש לנהוג בגמישות ולחסן קשישים בקהילה, מטפלים ומלווים, וכן אוכלוסיות בסיכון מיוחד כמו מושתלי ריאות.

 

תכנית החיסונים של בריטניה, לדוגמא, אשר יצאה לדרך ביום שלישי ה-15.12.2020 בחרה לחסן אנשים בני 80 ומעלה כראשונים להתחסן, לאחר מכן יחוסנו עובדי מערכת הבריאות שבקבוצות סיכון.

הרי החיסון של פייזר מגיע בשתי מנות, וצריכה להיות תקופת המתנה של חודש בין מנה למנה, אוכלוסיית הקשישים של בריטניה תהיה הראשונה לחזור לחיים רגילים - זה המסר שמתקבל. הלוואי והיה כך גם אצלנו.

אם יש משהו שחשוב בדרגת חשיבות עליונה זה לתת לאוכלוסיית הקשישים לצאת מביתם ולהיפגש עם אהוביהם בלי חשש לחייהם. זו מתנה שאין דוגמתה.

השבוע התראיינה בחדשות כלת פרס נובל לכימיה, פרופ' עדה יונת, אשר תארה כי מאז פרוץ המגפה היא אינה מרבה לצאת מביתה. אין מבורך ומשמח יותר מלראות את סבינו וסבותינו שוב בין קרבינו, מחבקים ומשוחחים פנים מול פנים בלי חשש.

 
בריטניה הראשונים להתחסן - אנשים מעל גיל 80 ועובדי מערכת הבריאות שבקבוצות סיכון. אוכלוסיית הקשישים תהיה הראשונה לחזור לחיים רגילים - זה המסר שמתקבל!
 

מגן אבות ואימהות - תכנית לאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי

צריכים להיות הראשונים להתחסן וזה המסר שצריך להתקבל 

בבלוג הבא נתחיל בשרשרת כתבות על "כפרי אבות" הדרך החדשה לבינוי.

30 views0 comments

Comments


bottom of page